ANGOWALU | S’NADA TRIO | Lirik Lagu Nias

0

Ma’ōkhō bawa wa’atumbugu
Dōfigu tou-tou zi efa wulu
Ira awōgu sifao-fao ba kabu
Ba oi lalu’i sa’ae nono sawuyu
Na ya’odo lōmanō usōndra dōla nosu

Ero luo lō aetu lahede’ō
Tōdō ndra satua enaō te’ōtō
Iwaō tōdōgu, bōi sōsō mbalō molō
Tebai ndra’odo wamu’a fo’ōmō
Lō hukumagu lō bōhō, lō omasido mongambatō

Samuza luo irirido fōkhō
Tōlu wawa ba zalo lō dōhō
Ira satua he gōi talifusō
La rōi ndra’o, mo mōi mohalōwō

He nagu taraso khōgu wa’aurigu
He nagu, larōi ndra’o ira awōgu
Adeha mbugu usukhu, le nagu 2 x
Tandra numalō ndōfigu…

Soroi dōdō ufabu’u, le nagu 2 x
Sambalō ulau mangowalu

Comments
Loading...
error: Content is protected !!