Hato Tawa Hörö | Lirik Lagu Nias

0

Hato tawa horo dao nawo
Me arou ndaugo lo ukhamo
Ufalala wolohi tara taya mano
No so’o ba dugela lo lumo…

Mehato inoto olau mofano
No oroi zuzumo oroi zafokho
Hewa’ae simanosa wolaumo
Lo koko dodo he khogu afokho..

Ligu safuria boi olifuo…
Be’e ba dodou zino uwao
He niha bo’o nawou wofano
Khou-khou dodou tuho dodo…

Comments
Loading...
error: Content is protected !!