Lela Ilo | Lirik Lagu Nias

0

Sanōrō idanō safolo abasō
Lō sae mangandrauli dōdō
Bōbōigu sangele wogamōi yaugō
Otufo fao ba nangi sa’atō

No u hanigō ba gelea nidanō
Fefu zafeto awōkhu siwo’a sagōtō fao khōmō
Daō hare boroe samowōhō
Lelau sisara zi fahuhuo khōgu sisara ba mbō’ō

Mamini zawaoho ba to’ele gi’o
Bōi famawa mbanio ba hinako
Lelau lela ilo uwai lō tegilo
Zaziu tenga nisura Wilato

Bōi rōrōdo ba zinga nidanō
I’ago huagu buaya ma zui ihanigōdo molō
Bōi rōrōdo da ulau mofanō
Wanayaigō sowōkhi nifaluamō akhigu tuho dōdō

He… He… He… Ono gara zirombu
He… He… He… Fangatarō dōdōgu
Zalua akhigu ubaliō mōli- mōli degu-degu
Saohagōlōgu laeduru nibegu bōrō wamohu

Comments
Loading...
error: Content is protected !!