Ö Lau Yai Khögu | Lirik Lagu Nias

0

Hadia horogu….hadia zalagu
Waolau khogu
No ube khou fefu lo sa’ae tungo
Zitoroi khogu
Mefa’omasigu lo aetu
Hulo mbobo tebai adudu
Alai dodogu..alai dodogu
Ha fe’e khogu….

Tari umane ufuli furi
Notafabu’u
Melo fabali he ilau nduru
He ilau teu
Mefaomasigu lo aetu
Bahana’i oroi ga’au
Lo boli boli zino ulau
Ni begu khou

Afokho wolaumo hulo langugu
Tebai utimbago ha ba nibadu
He obini’o no uila fefu
Nosi dodou
Bahadia zino o lau khogu…

Comments
Loading...
error: Content is protected !!