Adaya | Voc. Ratosa Zagoto | Lirik Lagu Nias

Ba wofanömö ama... tebai utaha

Noube wangera-ngera oi silö moguna

Iza ninagu ama talifusögu latimbado baora

Hatö fefu zalua khögu fa'atosasa


La'ua utaögö ama... nano bagiagu da'a

Me samösa niha lö samaigi bawa

Hatö ose gatua nahiagu fa'alumana

Balazogu ama gae sawuyu awai zinörö mbawa


Na u'angeraigö ama

Ha wa simanö zalua

No amaedola gadaya

Nitibo'ö lö moguna..a..a..a..


Atoru dawa hörögu ama

Hadia mbagiagu So'aya

Atoru dawa hörögu ama

Hadia mbagiagu So'aya.