SMS TELEFON GU | Cipt. Yusman Lase | Lirik Lagu Nias


Lofaahono dodogu baro migu

Melo mano ofeta duriau khogu

SMS telepongu lo mano fanemau

Hadia zalua khi bagera erau


Manofu nofu mano bakha dodogu

Hawanoarou faboo legau

Naso li sitetutu mazui amuatagu

Hana walo otoro li wangumao khogu


Noufaano dodogu bawanemao angetaulau

Faehago khogu khi boi be ndrao tagatu

Banatodou enao aetu waomasida akhigu

Loutaha nano sioroi badodou


Totonafogu boi olau zilo li khogu

Enao ahono dodogu