Marase - Cipt. Fati Zebua | Kumpulan Lirik Lagu Nias


Hezo manö uhalö nga'eu mbawi

No oya göi gefe ufiza ufalali

Ha börö ba wolohi akhigu ka di'a le moroi ba Moi

Tuka wanagu ba gehai

Ha börö ba wolohi akhigu ka di'a le moroi ba Moi

Tuka wanagu ba gehai


Hadia nasa zilö uo'ö niwaö ndra inada

Fefu mbosi hada sino lawaö no ufalua

Hana hulö oya na zo'amböta


Hadia ube me lö khögu harato ba ana'a

Hadia ube khömi me ya'odo silö ama

Hana hulö nofandrö-ndröu gera-era


Böi ha börö hada mböwö ni etu'ö mi

numana khögu wa'auri

Tenga göi dania haya'o zo raso-rasoi

So bangaigu nonomi


Hezo manö uhalö nga'eu mbawi

No oya göi gefe ufiza ufalali

Ha börö ba wolohi akhigu ka di'a le moroi ba Moi

Tuka wanagu ba gehai

Ha börö ba wolohi akhigu ka di'a le moroi ba Moi

Tuka wanagu ba gehai


Hadia nasa zilö uo'ö niwaö ndra inada

Fefu mbosi hada sino lawaö no ufalua

Hana hulö oya na zo'amböta