Lirik Lagu DANO SEBUA | Cipt. A. Betty Gea | Lagu Nias


Fofanögu ina ba danö sebua

Oya utörö wa'atosasa

Utaogö manö ba utaha

Möno bagia khögu nou nahia ina


Itörö tödögu furi ba khöda

Bawa'asanagu bazinga zatua

Uböji dödö gu ma'aniasa

Mö fa'amarase khögu zalua


Hadia.. Nifalua gu ama

Hadia.. Nifalua gu ina

Ba tosasa