Lirik SOMBAGU KHOU KHIGU | Cipt.Daniel Folala Zalukhu | Lirik Lagu Nias


Yae ngaro dodo

Dautuno khomo

Akhi omasi’o

Sino ara moi langu dodo

Taria mano uohe mofokho


Mo rofi-rofi

Ginoto silalo

Meno taduno-uno

Fefu zalua keseda silalo

Nofaoma tatehe khi saoha golo


Hanawa’ofuli ofatika

Bandrofida sinomanalu’i khi tora taluniha

Bologo dodo uandrokhomo

Boi balio fokho-fokho hogogu

Sombagu khou khigu

Sombagu khou khigu

Lofa’abologu