Lirik Lagu FANIASA FURI ZATUA ~ Havino S.Duha


Na’ukanaigo itoro todo zino numalo

Bawa’asana meso ndra’odo bangai zatua

Fanoro - noro ero maokho

Lo ba dodogu wangai halowo

Meso zatua zanga’asogo fefu zoguna


Meno tebuado arou usawa ba dano ndrawa

Taraso khogu wanoro lala wa’alumana

Nalafaosodo wangai halowo

Heno fondrege wa’amarase

Moido uhalo halowogu ba ulau goi me’e


Awena tumbu waniasa utahigodo samosa

Hana uroi dano niha nahia zatua

Femoigu ba dano ndrawa utoro riri numana

Memofokhodo he ina lo sangehura

Itoro mano niwa’ou no ama

Itoro mano niwa’ou no ina

Ya’o fasala ya’o fasala melo ufalua 2x