Lirik Lagu ANGETULAMÖ ~ Yaman Hulu


Afõkhõ na u’angeraigõ

We fao-faoda ba zilalõ

Õ wa’õ no angetulamõ

Laua ga’a (nakhi) sa’ae niha bõ’õ


Enaõ na õwaõ bazilalõ

Lõfanehe khõ zatuamõ

Lõ simane lala nõ utõrõ

Ba wombaloi angetulamõ


Reff:

Örõi zafõkhõ ba dõdõ

No õrõi ndroi sokolingõ

No amaedola zuzumõ

Tebai tetuli afõkhõ


Akhigu . . . Akhi omasi’õ ...

Mofanõdo ba torõi’õ.

Meda’õ zomasi zatuamõ … 

La’ua nakhi utaõgõ manõ.